Czy może zabraknąć polskich owoców i warzyw?

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie dostępnej, bezpiecznej żywności po przystępnych cenach dla 447 milionów obywateli Wspólnoty. Często jednak w debacie publicznej pomijane jest jeszcze jedno założenie WPR, czyli gwarancja godziwych cen i warunków dla krajowych oraz lokalnych producentów warzyw czy owoców. Tymczasem rosnąca inflacja i obowiązek realizowania celów klimatycznych sprawiają, że coraz trudniej jest im utrzymać rentowność i konkurencyjność.

INFO CAP-PL - logo

Źródło: PAP MediaRoom

Wspólna Polityka Rolna (WPR) to kluczowy projekt dla całej zjednoczonej Europy od początku jej istnienia - obejmuje on dziś 1/3 całego budżetu UE. Od 2004 roku Polska pozostaje jednym z jego największych beneficjentów. Od momentu akcesji ze środków w ramach WPR do naszego rolnictwa popłynęło ponad 50 mld euro - pieniądze te, łącznie z pozostałymi funduszami UE i dofinansowaniem krajowym, wpłynęły na wzrost konkurencyjności rolnictwa, dochodów gospodarstw i poprawę jakości życia na wsi.

Jednak Wspólna Polityka Rolna jako element szerszej perspektywy budżetowej na lata 2023-27, poza szeregiem szans i możliwości, stawia przed polskimi rolnikami i sadownikami szereg wyzwań oraz obowiązków mogących wpłynąć na rentowność ich działalności. To właśnie obawom i troskom producentów żywności, a więc również i wszystkich konsumentów, poświęcona była konferencja pt. „Czy polscy rolnicy powinni obawiać się nowej unijnej Wspólnej Polityki Rolnej?”, zorganizowana w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

„Nie podważamy sensowności realizowania celów środowiskowych Unii, ale pytamy o tempo tej >>rewolucji<< i skalę wsparcia, na którą mogą liczyć europejscy rolnicy w ich osiąganiu. Ogrodnicy, sadownicy i rolnicy cierpią zarówno z powodów zmiany klimatu (i związanych z nią ekstremalnych warunków pogodowych jak ulewy czy susza), jak i stale rosnących kosztów produkcji” - przekonywał Adam Paradowski, prezes zarządu wydawnictwa Plantpress.

Ekspert przypomniał, że kondycja sektora warzywno-owocowego odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju całej gospodarki kraju. Około 14 mln ha użytków rolnych czyni z Polski sadowniczo-rolną, europejską potęgę - jesteśmy m.in. pierwszym na świecie dostarczycielem porzeczki czarnej i liderem Wspólnoty w produkcji jabłek i ich przetworów (co trzeci owoc pochodzi znad Wisły). Towary z naszych pól i sadów znajdują się na półkach w najdalszych zakątkach globu, a cała branża generuje tysiące miejsc pracy i gigantyczne wpływy do budżetu.

„Z perspektywy roku 2022, po doświadczeniach pandemii COVID-19 oraz wobec agresji Rosji na Ukrainę, samowystarczalność żywnościowa nabiera nowego znaczenia. Pozostaje pytanie, czy cele założone w nowej pespektywie WPR nie są zbyt ambitne i czy nie ucierpią na tym nie tylko sami rolnicy, lecz także konsumenci w całej Europie” - zauważył dr inż. Mirosław Korzeniowski, prezes zarządu Stowarzyszenia AGROEKOTON.

Uczestnicy konferencji wskazywali na największe obawy formułowane przez środowisko polskich ogrodników i sadowników: rosnąca konkurencja i presja ze strony podmiotów spoza Unii (których nie ograniczają coraz bardziej wyśrubowane normy środowiskowe), polityka wypierających lokalne bazary i „warzywniaki” supermarketów (bezwzględnie wykorzystujących w negocjacjach z producentami żywności swoją uprzywilejowaną pozycję negocjacyjną) oraz wciąż zbyt długi łańcuch dostaw (w transport i logistykę owoców pracy gospodarstw rolnych zaangażowany jest szereg pośredników, nakładających na towary dodatkową marżę).

„Wszyscy dziś narzekamy na inflację, jednak ona uderza także w producentów żywności. Jako konsumenci oczekujemy, aby owoce i warzywa były tanie, dostępne i wysokiej jakości, jednak rolnicy muszą mieć możliwość wytwarzania ich po cenach umożliwiających rentowność biznesu” - ocenił Adam Paradowski.

Prezes zarządu wydawnictwa Plantpress dodał, że o ile nie musimy obawiać się zniknięcia z półek sklepowych polskich owoców czy warzyw, to jednak ogrodnicy coraz głośniej ostrzegają, że ze względu na rosnące ceny energii i kolejne wymagania unijne będą musieli istotnie przesunąć cały cykl produkcji, aby maksymalnie ograniczyć wydatki związane m.in. z utrzymaniem i eksploatacją chłodni bądź magazynów. Oznacza to, że jako konsumenci będziemy musieli dłużej czekać na produkty lokalne.

„Podstawowym rozwiązaniem pogarszającej się sytuacji polskich rolników jest trwała zmiana naszych przyzwyczajeń i nawyków. Poprzez decyzje zakupowe wszyscy powinniśmy wywierać presję na dystrybutorów, zwłaszcza na największe sieci handlowe, aby rezygnowały z importu warzyw i owoców spoza kraju i UE, stawiając na uczciwą, partnerską współpracę z polskimi producentami” - powiedział dr inż. Mirosław Korzeniowski.

Zdaniem eksperta takiemu „patriotyzmowi zakupowemu” towarzyszyć powinna również systemowa realizacja strategii „od pola do stołu”, zakładającej minimalizację pośredników i marż tak, aby towar dotarł maksymalnie szybko do odbiorców końcowych, oraz trwała zmiana naszej diety. Eksperci medyczni od dłuższego czasu promują koncepcję tzw. połowy talerza, według której 50 proc. spożywanego przez nas codziennie jedzenia powinno składać się właśnie z owoców i warzyw.

„Mam nadzieję, że zmieni to aktualną praktykę wielkich sieci handlowych, które potrafią importować marchewkę z RPA czy fasolę z Peru w środku sezonu w naszym kraju. Stoi to w jawnej sprzeczności z globalnymi celami klimatycznymi i ideą wsparcia lokalnych społeczności. Tak popularna dziś Społeczna Odpowiedzialność Biznesu musi dotyczyć nie tylko rolników i sadowników, ale również importerów, supermarketów i wszystkich konsumentów” - podkreślił dr inż. Mirosław Korzeniowski.

Konferencja w siedzibie PAP to element szerszej kampanii informacyjnej pt. „Nowa Wspólna Polityka Rolna - szansą i wyzwaniem dla Polski”, współfinansowanej przez Unię Europejską. Ma ona na celu przybliżenie Europejczykom założeń i celów WPR w najbliższych latach.

„Nasz projekt to również zaproszenie do debaty nad teraźniejszością i przyszłością polskiej wsi, z której odpływa do miast coraz więcej młodych osób, niezainteresowanych przejęciem gospodarstwa po rodzicach. Chcemy dotrzeć do społeczeństwa z przekazem, że za każdym owocem czy warzywem na sklepowych półkach stoi ich ciężka praca, zaangażowanie i pasja, za którą, poza uznaniem, należą się im także godziwe pieniądze” - tłumaczyła Monika Witek, manager projektu INFO CAP-PL.

Więcej informacji na temat Wspólnej Polityki Rolnej można znaleźć można tutaj.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kierowco uważaj na rowerzystów!

2023-04-13

Kierowco uważaj na rowerzystów!

Sezon rowerowy i motocyklowy już się rozpoczął. Coraz więcej amatorów jazdy na jednośladzie pojawia się na drogach, dlatego przypominamy kierowcom, jak powinni się zachowywać w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

2023-04-12

Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

Projekt ustawy o refundacji leków i wyrobów medycznych wprowadza zapis, który daje Ministrowi Zdrowia możliwość ustalania cen na wyroby medyczne stosowane w ramach świadczenia gwarantowanego. Zdaniem lekarzy i pacjentów ograniczenie swobody wyboru wyrobów medycznych ograniczy dostęp do innowacyjnych technologii, a tym samym pogorszy bezpieczeństwo pacjentów.
Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

2023-04-12

Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

Sektor produkcji i przetwórstwa mleka – podobnie jak całe rolnictwo – stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania swojego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Dlatego organizacje branżowe zawiązały porozumienie, którego celem ma być wypracowanie standardów produkcji mleka łączących cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi i dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. – Chcemy zrobić coś konkretnego, pozytywnego, aby mleczarstwo i hodowla bydła mogły się przyczynić do ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. 
Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

2023-04-11

Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

Niestety, przemoc domowa względem kobiet to wcale nie rzadkość. Może przybierać różną postać - od agresji fizycznej, przez seksualną, po dręczenie psychiczne. Jeśli poddana jest jej kobieta w ciąży, konsekwencje dotyczą nie tylko jej, ale i rozwijającego się zarodka i płodu. A szkodliwa jest wszelka przemoc: i ta fizyczna, i psychiczna, i seksualna, i ekonomiczna. Dowiedz się więcej.
Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

2023-04-11

Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

Poruszanie się samochodem po drodze wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowania się do przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. Kierowcy często zapominają o tym, że nie są sami na drodze i nie stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz życzliwości i uprzejmości.
Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

2023-04-10

Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

Polacy polubili pracę zdalną. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, ponad 41 proc. pracowników w wieku 34–44 lata twierdzi, że praca wykonywana z domu ułatwia im funkcjonowanie. Blisko 39 proc. badanych Polaków przyznaje, że ułatwia ona bycie pracującym rodzicem. Wchodzące właśnie w życie zmiany w Kodeksie pracy uregulują kwestię pracy zdalnej, wprowadzając jednocześnie szereg obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika.
Nie wystarczy odpowiednie menu

2023-04-10

Nie wystarczy odpowiednie menu

Zjedzenie dosłownie szczypty mąki żytniej czy pszennej wystarczy, by osoba cierpiąca na celiakię doznała przykrych dolegliwości. Jeśli przy wielkanocnym stole ma zasiąść gość, który musi być na diecie bezglutenowej, warto wiedzieć, że ważne jest nie tylko skomponowanie menu bez glutenu, ale i zadbanie, by potrawy z niego nie sąsiadowały bezpośrednio z tymi z glutenem. Dowiedz się więcej.
Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

2023-04-04

Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

Im więcej informacji o recesji i inflacji, tym większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi – taki przewrotny wniosek można wysnuć z raportu Polskiej Izby Turystyki i multiagentów: Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Z analizy rezerwacji w sezonie zimowym wynika, że popyt na wyjazdy nie osłabł nawet mimo wzrostu kosztów podróżowania, który oscyluje wokół stopy inflacji. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach także nie spodziewają się spowolnienia w sprzedaży, co najwyżej Polacy częściej będą szukać atrakcyjnych cenowo okazji poza sezonem.
Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

2023-04-03

Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia w 2022 roku. Wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniósł 5,2% (wobec 5,4% w grudniu 2021 r.). Kryzys gospodarczy wywarł jednak znaczący wpływ na nastroje panujące wśród pracowników. Ponadto jego konsekwencje mogą mocno dać się we znaki Polakom w 2023 roku. Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy?
Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

2023-04-02

Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

W kwietniu br. minie rok, odkąd zmieniły się zasady rozliczania nowych prosumentów za energię z przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekazywaną do sieci i z niej pobieraną. – Sytuacja cenowa i geopolityczna powodują, że mimo zmiany tego systemu rozliczeń odbiorcy wciąż sięgają po fotowoltaikę – mówi Dominika Taranko, dyrektorka Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, firmy i inwestorów indywidualnych do takich inwestycji skłania niestabilna sytuacja na rynku energii i rosnące ceny prądu. Coraz większym problemem jest jednak niewystarczająca przepustowość krajowych sieci elektroenergetycznych, a w efekcie – rosnąca liczba decyzji odmownych dotyczących przyłączenia do nich instalacji PV.