SGU RP: stanowisko rządu w sprawie ustawy uzdrowiskowej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Konstancin Jeziorna. Fot. Arch. UM w Konstancinie

SGU RP: zaskakujące stanowisko rządu w sprawie ustawy uzdrowiskowej eborowik śr., 03/09/2022 - 12:27

Dnia 7 marca gminy uzdrowiskowe dyskutowały online na tematy ważne dla rozwoju i bieżącej sytuacji polskich uzdrowisk. Podejmowane były kwestie sytuacji gospodarczej w gminach w odniesieniu do zmniejszonych wpływów opłaty uzdrowiskowej w 2020 i 2021 r. oraz braku dalszego procedowania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk nr 1766). Omówiono również aktualne wykorzystanie przez gminy Programu Priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska, a także założenia Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska.
Rabka - Zdrój Fot. Arch. UM Rabka - Zdrój

W tym samym dniu na stronie na stronie Sejmu RP zostało opublikowane stanowisko rządu do druku nr 1766, w którym: „Rząd negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk nr 1766)”.

Warto podkreślić, że senacki projekt ustawy o zmianie ustawy uzdrowiskowej (dot. zmiany treści art. 49 ustawy) został przyjęty przez Senat RP niemalże jednogłośnie, w drodze ponadpartyjnego konsensusu. Wniosek o zmianę ustawy został złożony w Sejmie RP w dniu 2 listopada 2021 r., a dnia 16 listopada 2021 roku projekt skierowano do I czytania w komisjach: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia.

Argumentując swoją negatywną opinię do projektu zmiany ustawy rząd powołuje się przede wszystkim na fakt, że ustawa budżetowa na rok 2022 została już uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta RP w dniu 1 lutego 2022 r.

Samorządowcy gmin uzdrowiskowych uznali ten argument za wyjątkowo mało przekonujący i nie do przyjęcia w sytuacji kiedy projekt zmian do ustawy wpłynął do Sejmu już dnia 2 listopada 2021 r., a 16 listopada został skierowany do I czytania w komisjach. Samorządowcy zwracają uwagę, że: „Rząd argumentując swoje negatywne stanowisko przywołuje pomoc jakiej udzielił dla wszystkich JST", zapomniał jednak dodać, że tylko gminy uzdrowiskowe realizują dodatkowe bardzo specyficzne i kosztowne zadania własne przypisane tylko gminom uzdrowiskowym i które były realizowane wyłącznie dzięki środkom z opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej.

Włodarze gmin uzdrowiskowych podkreślają, że gdyby nawet przyjąć, że rząd przekazał wsparcie finansowe wszystkim JST, to w żadnym wypadku nie dotyczy ono udzielenia wsparcia dla gmin uzdrowiskowych, bo te pozbawione zostały znaczących wpływów z opłaty i dotacji uzdrowiskowej i zmuszone zostały do realizacji tych dodatkowych zadań z własnego budżetu, kosztem innych zadań własnych realizowanych dla mieszkańców. Takie działania powodują, że gminy uzdrowiskowe zwiększają dystans rozwojowy do pozostałych gmin, bo na realizację zadań uzdrowiskowych muszą przeznaczać środki pierwotnie przeznaczone na inne cele.

Samorządowcy z gmin uzdrowiskowych uważają, że chybiony jest również argument rządu, że druk 1766 nie uwzględnia sytuacji gmin (obszarów), które po roku 2019 otrzymały status uzdrowiska. Samorządowcy zwracają uwagę, że w okresie po 2019 roku nie powstało żadne nowe uzdrowisko, a zatem i ten argument jest chybiony. Ostatni raz status uzdrowiska został nadany w 2012 r. miejscowości Uniejów. Różnice w wartościach dochodów z opłaty uzdrowiskowej, o których mówi rząd w swojej opinii są wynikiem niedoskonałości w sposobie ewidencjonowania opłaty, jej naliczania i rozliczania (np. zwroty na rzecz kuracjuszy, czy też odzyskane należności z poprzednich lat) oraz zwyczajnych pomyłek. Bliżej nieokreślona propozycja rządu, aby w przypadku kilku gmin, dla których zmniejszone dotacje mają realne znaczenie budżetowe, można rozważać, w porozumieniu ze stroną samorządową, wsparcie w 2022 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, jest propozycją nie rozwiązującą problemu, bo wszystkie gminy realizowały dodatkowe zadania ze środków własnych zamiast z opłaty i dotacji uzdrowiskowej do poboru której były uprawnione. Gdyby ta propozycja dotyczyła wszystkich gmin uzdrowiskowych byłaby propozycją godną rozważenia. Kwestie dotyczące osiągnięcia przez dwie gminy wyższych wpływów z opłaty uzdrowiskowej w 2021 r. na skutek odzyskania należności z lat poprzednich można rozwiązać poprzez zapis korygujący treść i taką propozycję gminy uzdrowiskowe składają.

Samorządowcy gmin uzdrowiskowych są rozżaleni stanowiskiem rządu, nie zgadzają się z nim i zwracają uwagę, że pandemia COVID-19 nie zna barw politycznych, a jej negatywne skutki finansowe w równej mierze dotknęły wszystkie gminy uzdrowiskowe, a przyjęty przez Senat projekt ustawy powinien być także przyjęty przez Sejm ponad politycznymi podziałami. Istniejące niedoskonałości można usunąć poprzez wniesienie poprawek do projektu.

Źródło informacji: SGU RP

Źródło informacji: SGU RP - logo

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kierowco uważaj na rowerzystów!

2023-04-13

Kierowco uważaj na rowerzystów!

Sezon rowerowy i motocyklowy już się rozpoczął. Coraz więcej amatorów jazdy na jednośladzie pojawia się na drogach, dlatego przypominamy kierowcom, jak powinni się zachowywać w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

2023-04-12

Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

Projekt ustawy o refundacji leków i wyrobów medycznych wprowadza zapis, który daje Ministrowi Zdrowia możliwość ustalania cen na wyroby medyczne stosowane w ramach świadczenia gwarantowanego. Zdaniem lekarzy i pacjentów ograniczenie swobody wyboru wyrobów medycznych ograniczy dostęp do innowacyjnych technologii, a tym samym pogorszy bezpieczeństwo pacjentów.
Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

2023-04-12

Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

Sektor produkcji i przetwórstwa mleka – podobnie jak całe rolnictwo – stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania swojego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Dlatego organizacje branżowe zawiązały porozumienie, którego celem ma być wypracowanie standardów produkcji mleka łączących cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi i dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. – Chcemy zrobić coś konkretnego, pozytywnego, aby mleczarstwo i hodowla bydła mogły się przyczynić do ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. 
Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

2023-04-11

Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

Niestety, przemoc domowa względem kobiet to wcale nie rzadkość. Może przybierać różną postać - od agresji fizycznej, przez seksualną, po dręczenie psychiczne. Jeśli poddana jest jej kobieta w ciąży, konsekwencje dotyczą nie tylko jej, ale i rozwijającego się zarodka i płodu. A szkodliwa jest wszelka przemoc: i ta fizyczna, i psychiczna, i seksualna, i ekonomiczna. Dowiedz się więcej.
Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

2023-04-11

Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

Poruszanie się samochodem po drodze wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowania się do przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. Kierowcy często zapominają o tym, że nie są sami na drodze i nie stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz życzliwości i uprzejmości.
Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

2023-04-10

Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

Polacy polubili pracę zdalną. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, ponad 41 proc. pracowników w wieku 34–44 lata twierdzi, że praca wykonywana z domu ułatwia im funkcjonowanie. Blisko 39 proc. badanych Polaków przyznaje, że ułatwia ona bycie pracującym rodzicem. Wchodzące właśnie w życie zmiany w Kodeksie pracy uregulują kwestię pracy zdalnej, wprowadzając jednocześnie szereg obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika.
Nie wystarczy odpowiednie menu

2023-04-10

Nie wystarczy odpowiednie menu

Zjedzenie dosłownie szczypty mąki żytniej czy pszennej wystarczy, by osoba cierpiąca na celiakię doznała przykrych dolegliwości. Jeśli przy wielkanocnym stole ma zasiąść gość, który musi być na diecie bezglutenowej, warto wiedzieć, że ważne jest nie tylko skomponowanie menu bez glutenu, ale i zadbanie, by potrawy z niego nie sąsiadowały bezpośrednio z tymi z glutenem. Dowiedz się więcej.
Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

2023-04-04

Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

Im więcej informacji o recesji i inflacji, tym większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi – taki przewrotny wniosek można wysnuć z raportu Polskiej Izby Turystyki i multiagentów: Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Z analizy rezerwacji w sezonie zimowym wynika, że popyt na wyjazdy nie osłabł nawet mimo wzrostu kosztów podróżowania, który oscyluje wokół stopy inflacji. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach także nie spodziewają się spowolnienia w sprzedaży, co najwyżej Polacy częściej będą szukać atrakcyjnych cenowo okazji poza sezonem.
Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

2023-04-03

Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia w 2022 roku. Wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniósł 5,2% (wobec 5,4% w grudniu 2021 r.). Kryzys gospodarczy wywarł jednak znaczący wpływ na nastroje panujące wśród pracowników. Ponadto jego konsekwencje mogą mocno dać się we znaki Polakom w 2023 roku. Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy?
Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

2023-04-02

Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

W kwietniu br. minie rok, odkąd zmieniły się zasady rozliczania nowych prosumentów za energię z przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekazywaną do sieci i z niej pobieraną. – Sytuacja cenowa i geopolityczna powodują, że mimo zmiany tego systemu rozliczeń odbiorcy wciąż sięgają po fotowoltaikę – mówi Dominika Taranko, dyrektorka Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, firmy i inwestorów indywidualnych do takich inwestycji skłania niestabilna sytuacja na rynku energii i rosnące ceny prądu. Coraz większym problemem jest jednak niewystarczająca przepustowość krajowych sieci elektroenergetycznych, a w efekcie – rosnąca liczba decyzji odmownych dotyczących przyłączenia do nich instalacji PV.