Kontakt

Adres redakcji:
Starachowice, ul. Konstytucji 3-go Maja 23
tel./fax 41 274-55-12, 41 274-32-87, 727-002-222

e-mail:
biuro@lokalnainfo.pl