Nowa generacja sensorów do monitorowania cukrzycy i szersza ich refundacja już od 1 stycznia

Ocena:

0/5 | 0 głosów

12 grudnia w Polsce została udostępniona nowa generacja sensorów do monitorowania cukrzycy FreeStyle Libre 2. Od 1 stycznia będą one refundowane dla wszystkich pacjentów leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, dla osób niedowidzących oraz kobiet w ciąży i połogu z cukrzycą, które wymagają insulinoterapii przynajmniej w jednej dawce dziennie. Tym samym, Polska plasuje się wśród krajów, w których nowoczesne technologie wspierają szeroką grupę osób dotkniętych cukrzycą, co może w znaczący sposób poprawić efektywność terapii i ograniczyć ryzyko powikłań w przyszłości. Zmiany te - bardzo oczekiwane przez osoby z cukrzycą – są wynikiem wyjątkowej współpracy środowiska medycznego, organizacji pacjentów i Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: PAP MediaRoom

Grono znakomitych ekspertów z obszaru diabetologii, kardiologii i okulistyki oraz przedstawiciele pacjentów spotkali się 1 grudnia w Warszawie, aby podsumować rok 2022 i podyskutować o przyszłości opieki nad pacjentami z cukrzycą, podczas wydarzenia poświęconego wejściu na polski rynek nowej generacji sensorów do monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2.

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr n. o zdr. Beata Stepanow, Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Elżbieta Oleksiak i Hanna Wysocka z Polskiego Związku Niewidomych oraz Jerzy Magiera redaktor portalu mojacukrzyca.org. Spotkanie poprowadził prof. Leszek Czupryniak wraz z Marcinem Zbigniewem Wojciechem, artystą-satyrykiem, który jest również osobą z cukrzycą typu 1.

Eksperci podsumowali, co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie dla osób z cukrzycą, jakie zmiany czekają nas od nowego roku i którzy pacjenci na tych zmianach skorzystają. Wszyscy zgodnie przyznali, że rok 2022 przyniósł wiele pozytywnych decyzji dotyczących dostępności do terapii stosowanych w leczeniu cukrzycy, a poszerzenie dostępu do refundacji systemów monitorowania glikemii to znakomite otwarcie nowego 2023 roku.

„O cukrzycy mówi się jako o epidemii XXI wieku. Skala tego problemu jest zatrważająca. W Polsce, każdego roku przybywa ponad 7 proc. dzieci z cukrzycą typu 1 i obecnie choruje ich już ok. 20 tys. Tym bardziej cieszy nas, że ostatnie lata przyniosły wiele dobrych zmian w leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że na naszych oczach dzieje się rewolucja technologiczna. Nowoczesny sprzęt dozujący insulinę oraz systemy ciągłego monitorowania glikemii pozwalają na istotną redukcję ryzyka występowania ostrych powikłań, w tym hipoglikemii oraz skuteczną kontrolę stężenia glikemii, jednocześnie zwiększając komfort życia dzieci i ich opiekunów. Co ważne, nowa generacja sensorów monitorujących glikemię, od stycznia refundowana również dla szerszego grona chorych, w tym osób dorosłych z cukrzycą typu 1, jest wyposażona w alarmy dźwiękowe, co jest bardzo istotne w leczeniu i monitorowaniu choroby nie tylko dla pacjentów pediatrycznych oraz ich opiekunów, ale przede wszystkim cieszy mnie fakt, że nasi pacjenci po 18. roku życia będą nadal mieli dostęp do refundowanego systemu ciągłego monitorowania glikemii, który doskonale sprawdził się w populacji pediatrycznej, jako element nie tylko monitorujący glikemię, ale również edukacyjny, terapeutyczny, telemedyczny" – zaznacza prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Nowa generacja sensorów

System FreeStyle Libre znany jest na rynku polskim od ponad 5 lat. Dzięki swej prostocie, funkcjonalności i niezawodności zyskał uznanie zarówno osób chorych na cukrzycę, ale też szerokiego grona specjalistów, i to nie tylko diabetologów.

Nowa generacja sensorów FreeStyle Libre 2 jest wyposażona w alarm dźwiękowy, umożliwiający automatyczne informowanie o niskim lub wysokim poziomie glikemii bezpośrednio w telefonie, ograniczając konieczność skanowania. Podnosi to poczucie bezpieczeństwa i komfort osób chorych. Jest szczególnie wartościowe dla osób niewidomych i niedowidzących.

„Systemy ciągłego monitorowania stężenia glukozy to przełom w kontroli glikemii. Dostępność nowej generacji sensorów wyposażonych w alarm dźwiękowy to dodatkowa korzyść, szczególnie dla grupy niewidomych pacjentów. System, który będzie głosowo informował pacjenta o zbyt niskim lub wysokim poziomie glikemii, pozwoli pacjentowi lepiej kontrolować cukrzycę, zapewni większe poczucie bezpieczeństwa i co za tym idzie, lepszy komfort życia. Nowoczesne systemy monitorujące glikemię to rozwiązania, które nie tylko uwalniają osoby z cukrzycą od konieczności wielokrotnego nakłuwania w ciągu doby opuszek palców, ale także informują o dynamice zmian glikemii oraz wpływają na bezpieczeństwo insulinoterapii" – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki.

„Problem utraty wzroku łączy się często z długoletnim stażem choroby – opowiada pani Alicja Nyziak, niewidoma pacjentka, która choruje na cukrzycę. - Trzeba wtedy pokonać wiele barier, zmienić całkowicie swoje życie – nauczyć się funkcjonować od nowa. Często pojawia się wtedy depresja, bo nagle znany świat wali się w gruzy, pojawia się ciemność i bezradność. Długoletnia cukrzyca staje się wymagającym towarzyszem. Pozornie prosta czynność, jaką jest poruszanie się z białą laską w przestrzeni publicznej nabiera zupełnie innego wymiaru. Skaleczenia, otarcia i stłuczenia mogą stać się podstawą do kolejnych problemów zdrowotnych. Mniej aktywności fizycznej przekłada się na zwiększenie masy ciała. Chodzenie z białą laską z czasem powoduje napięcia obręczy barkowych, bóle nadgarstka. Generalnie brak wzroku przekłada się na większy wysiłek w każdej sferze życia. Niewidomy diabetyk przygotuje samodzielnie posiłek, ale potrzebuje na to działanie, jak i każde inne, więcej czasu. Funkcjonowanie bez wzroku oznacza także więcej stresów.

Staram się żyć aktywnie, bo szkoda każdego dnia, który jest mi dany. Staram się współgrać z moją cukrzycą, choć od kiedy straciłam wzrok jest to trudniejsze. Ona staje się coraz bardziej wymagająca. Mam nadzieję, że dzięki możliwości nowoczesnego monitorowania choroby będę mogła uniknąć dalszych powikłań cukrzycowych” - podsumowuje pani Alicja.

System monitorowania glukozy flash FreeStyle Libre 2 z nową funkcjonalnością obejmuje alarmy w czasie rzeczywistym dostępne za pośrednictwem czytnika lub aplikacji FreeStyle LibreLink: alarm niskiego poziomu glukozy, alarm wysokiego poziomu glukozy, alarm utraty sygnału.

  • Alarm niskiego poziomu glukozy - alarm powiadamia pacjenta gdy poziom glukozy spadnie poniżej ustawionego poziomu.
  • Alarm wysokiego poziomu glukozy - alarm powiadamia pacjenta gdy poziom glukozy wzrośnie powyżej ustawionego poziomu.
  • Alarm utraty sygnału - alarm powiadamia pacjenta gdy ustawione alarmy glukozy nie będą dostępne, ponieważ czujnik utracił łączność (Bluetooth) z czytnikiem na 20 minut.

Alarmy są dostępne w czytniku FreeStyle Libre 2 i aplikacji FreeStyle LibreLink. Pacjent będzie mógł wyłączyć dźwięk alarmu w razie potrzeby i korzystać jedynie z trybu wibracji. Wówczas, w trybie wibracji czytnik powiadomi pacjenta o niskim czy wysokim poziomie glukozy lub alarmie utraty sygnału poprzez wibracje.

 

Którzy pacjenci otrzymają refundację?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wejdzie w życie 1 stycznia 2023 i wprowadzi długo oczekiwane zmiany, które są bardzo ważne dla wszystkich pacjentów z cukrzycą. Wskazania refundacyjne dla systemu monitorowania glikemii w FGM (FreeStyle Libre) zostały rozszerzone na nowe grupy pacjentów:

  • kobiety w ciąży i połogu z cukrzycą, które wymagają insulinoterapii;
  • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
  • osoby powyżej 18. r.ż. z cukrzycą, wymagające intensywnej insulinoterapii.

„Rozporządzenie wprowadzające szerszą refundację systemu do ciągłego monitorowania stężenia glukozy FreeStyle Libre to, w moim odczuciu, bardzo ważny krok, który będzie miał bardzo pozytywny wpływ na wyniki leczenia cukrzycy. Lekarz uzyska pełny wgląd w wartości glikemii osoby z cukrzycą, i to na przestrzeni dłuższego czasu, a to pozwoli lepiej dobrać leczenie i wyeliminować niedocukrzenia. Ustabilizowanie i dobre prowadzenie cukrzycy przekładają się na minimalizację ryzyka rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i dłuższego życia w dobrym stanie zdrowia. W moim odczuciu zapaliło się zielone światło dla ogromnej grupy osób – pacjentów z cukrzycą typu 1 w każdym wieku i w ogóle wszystkich pacjentów leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, a także ciężarnych wymagających przyjmowania insuliny do kontroli stężenia cukru we krwi” – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Ile wyniosą dopłaty do systemów monitorowania glikemii?

  • dopłata za dorosłych pacjentów wyniesie 30% (tj. 76,5 zł za czujnik/153 zł miesięcznie)
  • w przypadku dzieci współpłacenie zostało obniżone do 20% (tj. 51 zł za czujnik/102 zł miesięcznie)

Rocznie pacjent będzie mógł otrzymać refundację 26 czujników.

 

Kto będzie mógł wypisać refundowany sensor?

Poza diabetologami, endokrynologami i pediatrami, którzy uprawnieni byli do przepisywania sensorów, od stycznia możliwość przepisywania sensorów zostanie rozszerzona na nową grupę lekarzy specjalistów z zakresu: kardiologii, geriatrii, położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz lekarzy rodzinnych. Kontynuacja zlecenia będzie możliwa przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii. To bardzo wielkie ułatwienie dla chorych w sytuacji, gdy na wizytę do diabetologa trzeba czasami czekać miesiącami.

„Cieszę się bardzo, że nasze wielomiesięczne, a nawet można powiedzieć - wieloletnie starania przynoszą efekty tak dobre dla osób z cukrzycą – powiedziała Anna Śliwińska. - Nasze argumenty są słyszane i rozumiane przez ministra Miłkowskiego, stąd kolejne grupy pacjentów będą mogły korzystać z refundowanych systemów monitorowania glikemii oraz stosować innowacyjne leki. To istotnie wpływa na jakość i długość życia, z korzyścią dla osób z cukrzycą i ich bliskich” – podsumowuje Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 

Źródło informacji: Expert PR

Źródło: PAP MediaRoom

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kierowco uważaj na rowerzystów!

2023-04-13

Kierowco uważaj na rowerzystów!

Sezon rowerowy i motocyklowy już się rozpoczął. Coraz więcej amatorów jazdy na jednośladzie pojawia się na drogach, dlatego przypominamy kierowcom, jak powinni się zachowywać w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

2023-04-12

Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

Projekt ustawy o refundacji leków i wyrobów medycznych wprowadza zapis, który daje Ministrowi Zdrowia możliwość ustalania cen na wyroby medyczne stosowane w ramach świadczenia gwarantowanego. Zdaniem lekarzy i pacjentów ograniczenie swobody wyboru wyrobów medycznych ograniczy dostęp do innowacyjnych technologii, a tym samym pogorszy bezpieczeństwo pacjentów.
Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

2023-04-12

Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

Sektor produkcji i przetwórstwa mleka – podobnie jak całe rolnictwo – stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania swojego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Dlatego organizacje branżowe zawiązały porozumienie, którego celem ma być wypracowanie standardów produkcji mleka łączących cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi i dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. – Chcemy zrobić coś konkretnego, pozytywnego, aby mleczarstwo i hodowla bydła mogły się przyczynić do ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. 
Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

2023-04-11

Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

Niestety, przemoc domowa względem kobiet to wcale nie rzadkość. Może przybierać różną postać - od agresji fizycznej, przez seksualną, po dręczenie psychiczne. Jeśli poddana jest jej kobieta w ciąży, konsekwencje dotyczą nie tylko jej, ale i rozwijającego się zarodka i płodu. A szkodliwa jest wszelka przemoc: i ta fizyczna, i psychiczna, i seksualna, i ekonomiczna. Dowiedz się więcej.
Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

2023-04-11

Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

Poruszanie się samochodem po drodze wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowania się do przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. Kierowcy często zapominają o tym, że nie są sami na drodze i nie stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz życzliwości i uprzejmości.
Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

2023-04-10

Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

Polacy polubili pracę zdalną. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, ponad 41 proc. pracowników w wieku 34–44 lata twierdzi, że praca wykonywana z domu ułatwia im funkcjonowanie. Blisko 39 proc. badanych Polaków przyznaje, że ułatwia ona bycie pracującym rodzicem. Wchodzące właśnie w życie zmiany w Kodeksie pracy uregulują kwestię pracy zdalnej, wprowadzając jednocześnie szereg obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika.
Nie wystarczy odpowiednie menu

2023-04-10

Nie wystarczy odpowiednie menu

Zjedzenie dosłownie szczypty mąki żytniej czy pszennej wystarczy, by osoba cierpiąca na celiakię doznała przykrych dolegliwości. Jeśli przy wielkanocnym stole ma zasiąść gość, który musi być na diecie bezglutenowej, warto wiedzieć, że ważne jest nie tylko skomponowanie menu bez glutenu, ale i zadbanie, by potrawy z niego nie sąsiadowały bezpośrednio z tymi z glutenem. Dowiedz się więcej.
Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

2023-04-04

Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

Im więcej informacji o recesji i inflacji, tym większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi – taki przewrotny wniosek można wysnuć z raportu Polskiej Izby Turystyki i multiagentów: Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Z analizy rezerwacji w sezonie zimowym wynika, że popyt na wyjazdy nie osłabł nawet mimo wzrostu kosztów podróżowania, który oscyluje wokół stopy inflacji. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach także nie spodziewają się spowolnienia w sprzedaży, co najwyżej Polacy częściej będą szukać atrakcyjnych cenowo okazji poza sezonem.
Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

2023-04-03

Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia w 2022 roku. Wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniósł 5,2% (wobec 5,4% w grudniu 2021 r.). Kryzys gospodarczy wywarł jednak znaczący wpływ na nastroje panujące wśród pracowników. Ponadto jego konsekwencje mogą mocno dać się we znaki Polakom w 2023 roku. Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy?
Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

2023-04-02

Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

W kwietniu br. minie rok, odkąd zmieniły się zasady rozliczania nowych prosumentów za energię z przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekazywaną do sieci i z niej pobieraną. – Sytuacja cenowa i geopolityczna powodują, że mimo zmiany tego systemu rozliczeń odbiorcy wciąż sięgają po fotowoltaikę – mówi Dominika Taranko, dyrektorka Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, firmy i inwestorów indywidualnych do takich inwestycji skłania niestabilna sytuacja na rynku energii i rosnące ceny prądu. Coraz większym problemem jest jednak niewystarczająca przepustowość krajowych sieci elektroenergetycznych, a w efekcie – rosnąca liczba decyzji odmownych dotyczących przyłączenia do nich instalacji PV.