Nowa generacja sensorów do monitorowania cukrzycy i szersza ich refundacja już od 1 stycznia

Ocena:

0/5 | 0 głosów

12 grudnia w Polsce została udostępniona nowa generacja sensorów do monitorowania cukrzycy FreeStyle Libre 2. Od 1 stycznia będą one refundowane dla wszystkich pacjentów leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, dla osób niedowidzących oraz kobiet w ciąży i połogu z cukrzycą, które wymagają insulinoterapii przynajmniej w jednej dawce dziennie. Tym samym, Polska plasuje się wśród krajów, w których nowoczesne technologie wspierają szeroką grupę osób dotkniętych cukrzycą, co może w znaczący sposób poprawić efektywność terapii i ograniczyć ryzyko powikłań w przyszłości. Zmiany te - bardzo oczekiwane przez osoby z cukrzycą – są wynikiem wyjątkowej współpracy środowiska medycznego, organizacji pacjentów i Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: PAP MediaRoom

Grono znakomitych ekspertów z obszaru diabetologii, kardiologii i okulistyki oraz przedstawiciele pacjentów spotkali się 1 grudnia w Warszawie, aby podsumować rok 2022 i podyskutować o przyszłości opieki nad pacjentami z cukrzycą, podczas wydarzenia poświęconego wejściu na polski rynek nowej generacji sensorów do monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2.

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr n. o zdr. Beata Stepanow, Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Elżbieta Oleksiak i Hanna Wysocka z Polskiego Związku Niewidomych oraz Jerzy Magiera redaktor portalu mojacukrzyca.org. Spotkanie poprowadził prof. Leszek Czupryniak wraz z Marcinem Zbigniewem Wojciechem, artystą-satyrykiem, który jest również osobą z cukrzycą typu 1.

Eksperci podsumowali, co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie dla osób z cukrzycą, jakie zmiany czekają nas od nowego roku i którzy pacjenci na tych zmianach skorzystają. Wszyscy zgodnie przyznali, że rok 2022 przyniósł wiele pozytywnych decyzji dotyczących dostępności do terapii stosowanych w leczeniu cukrzycy, a poszerzenie dostępu do refundacji systemów monitorowania glikemii to znakomite otwarcie nowego 2023 roku.

„O cukrzycy mówi się jako o epidemii XXI wieku. Skala tego problemu jest zatrważająca. W Polsce, każdego roku przybywa ponad 7 proc. dzieci z cukrzycą typu 1 i obecnie choruje ich już ok. 20 tys. Tym bardziej cieszy nas, że ostatnie lata przyniosły wiele dobrych zmian w leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że na naszych oczach dzieje się rewolucja technologiczna. Nowoczesny sprzęt dozujący insulinę oraz systemy ciągłego monitorowania glikemii pozwalają na istotną redukcję ryzyka występowania ostrych powikłań, w tym hipoglikemii oraz skuteczną kontrolę stężenia glikemii, jednocześnie zwiększając komfort życia dzieci i ich opiekunów. Co ważne, nowa generacja sensorów monitorujących glikemię, od stycznia refundowana również dla szerszego grona chorych, w tym osób dorosłych z cukrzycą typu 1, jest wyposażona w alarmy dźwiękowe, co jest bardzo istotne w leczeniu i monitorowaniu choroby nie tylko dla pacjentów pediatrycznych oraz ich opiekunów, ale przede wszystkim cieszy mnie fakt, że nasi pacjenci po 18. roku życia będą nadal mieli dostęp do refundowanego systemu ciągłego monitorowania glikemii, który doskonale sprawdził się w populacji pediatrycznej, jako element nie tylko monitorujący glikemię, ale również edukacyjny, terapeutyczny, telemedyczny" – zaznacza prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Nowa generacja sensorów

System FreeStyle Libre znany jest na rynku polskim od ponad 5 lat. Dzięki swej prostocie, funkcjonalności i niezawodności zyskał uznanie zarówno osób chorych na cukrzycę, ale też szerokiego grona specjalistów, i to nie tylko diabetologów.

Nowa generacja sensorów FreeStyle Libre 2 jest wyposażona w alarm dźwiękowy, umożliwiający automatyczne informowanie o niskim lub wysokim poziomie glikemii bezpośrednio w telefonie, ograniczając konieczność skanowania. Podnosi to poczucie bezpieczeństwa i komfort osób chorych. Jest szczególnie wartościowe dla osób niewidomych i niedowidzących.

„Systemy ciągłego monitorowania stężenia glukozy to przełom w kontroli glikemii. Dostępność nowej generacji sensorów wyposażonych w alarm dźwiękowy to dodatkowa korzyść, szczególnie dla grupy niewidomych pacjentów. System, który będzie głosowo informował pacjenta o zbyt niskim lub wysokim poziomie glikemii, pozwoli pacjentowi lepiej kontrolować cukrzycę, zapewni większe poczucie bezpieczeństwa i co za tym idzie, lepszy komfort życia. Nowoczesne systemy monitorujące glikemię to rozwiązania, które nie tylko uwalniają osoby z cukrzycą od konieczności wielokrotnego nakłuwania w ciągu doby opuszek palców, ale także informują o dynamice zmian glikemii oraz wpływają na bezpieczeństwo insulinoterapii" – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki.

„Problem utraty wzroku łączy się często z długoletnim stażem choroby – opowiada pani Alicja Nyziak, niewidoma pacjentka, która choruje na cukrzycę. - Trzeba wtedy pokonać wiele barier, zmienić całkowicie swoje życie – nauczyć się funkcjonować od nowa. Często pojawia się wtedy depresja, bo nagle znany świat wali się w gruzy, pojawia się ciemność i bezradność. Długoletnia cukrzyca staje się wymagającym towarzyszem. Pozornie prosta czynność, jaką jest poruszanie się z białą laską w przestrzeni publicznej nabiera zupełnie innego wymiaru. Skaleczenia, otarcia i stłuczenia mogą stać się podstawą do kolejnych problemów zdrowotnych. Mniej aktywności fizycznej przekłada się na zwiększenie masy ciała. Chodzenie z białą laską z czasem powoduje napięcia obręczy barkowych, bóle nadgarstka. Generalnie brak wzroku przekłada się na większy wysiłek w każdej sferze życia. Niewidomy diabetyk przygotuje samodzielnie posiłek, ale potrzebuje na to działanie, jak i każde inne, więcej czasu. Funkcjonowanie bez wzroku oznacza także więcej stresów.

Staram się żyć aktywnie, bo szkoda każdego dnia, który jest mi dany. Staram się współgrać z moją cukrzycą, choć od kiedy straciłam wzrok jest to trudniejsze. Ona staje się coraz bardziej wymagająca. Mam nadzieję, że dzięki możliwości nowoczesnego monitorowania choroby będę mogła uniknąć dalszych powikłań cukrzycowych” - podsumowuje pani Alicja.

System monitorowania glukozy flash FreeStyle Libre 2 z nową funkcjonalnością obejmuje alarmy w czasie rzeczywistym dostępne za pośrednictwem czytnika lub aplikacji FreeStyle LibreLink: alarm niskiego poziomu glukozy, alarm wysokiego poziomu glukozy, alarm utraty sygnału.

  • Alarm niskiego poziomu glukozy - alarm powiadamia pacjenta gdy poziom glukozy spadnie poniżej ustawionego poziomu.
  • Alarm wysokiego poziomu glukozy - alarm powiadamia pacjenta gdy poziom glukozy wzrośnie powyżej ustawionego poziomu.
  • Alarm utraty sygnału - alarm powiadamia pacjenta gdy ustawione alarmy glukozy nie będą dostępne, ponieważ czujnik utracił łączność (Bluetooth) z czytnikiem na 20 minut.

Alarmy są dostępne w czytniku FreeStyle Libre 2 i aplikacji FreeStyle LibreLink. Pacjent będzie mógł wyłączyć dźwięk alarmu w razie potrzeby i korzystać jedynie z trybu wibracji. Wówczas, w trybie wibracji czytnik powiadomi pacjenta o niskim czy wysokim poziomie glukozy lub alarmie utraty sygnału poprzez wibracje.

 

Którzy pacjenci otrzymają refundację?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wejdzie w życie 1 stycznia 2023 i wprowadzi długo oczekiwane zmiany, które są bardzo ważne dla wszystkich pacjentów z cukrzycą. Wskazania refundacyjne dla systemu monitorowania glikemii w FGM (FreeStyle Libre) zostały rozszerzone na nowe grupy pacjentów:

  • kobiety w ciąży i połogu z cukrzycą, które wymagają insulinoterapii;
  • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
  • osoby powyżej 18. r.ż. z cukrzycą, wymagające intensywnej insulinoterapii.

„Rozporządzenie wprowadzające szerszą refundację systemu do ciągłego monitorowania stężenia glukozy FreeStyle Libre to, w moim odczuciu, bardzo ważny krok, który będzie miał bardzo pozytywny wpływ na wyniki leczenia cukrzycy. Lekarz uzyska pełny wgląd w wartości glikemii osoby z cukrzycą, i to na przestrzeni dłuższego czasu, a to pozwoli lepiej dobrać leczenie i wyeliminować niedocukrzenia. Ustabilizowanie i dobre prowadzenie cukrzycy przekładają się na minimalizację ryzyka rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i dłuższego życia w dobrym stanie zdrowia. W moim odczuciu zapaliło się zielone światło dla ogromnej grupy osób – pacjentów z cukrzycą typu 1 w każdym wieku i w ogóle wszystkich pacjentów leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, a także ciężarnych wymagających przyjmowania insuliny do kontroli stężenia cukru we krwi” – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Ile wyniosą dopłaty do systemów monitorowania glikemii?

  • dopłata za dorosłych pacjentów wyniesie 30% (tj. 76,5 zł za czujnik/153 zł miesięcznie)
  • w przypadku dzieci współpłacenie zostało obniżone do 20% (tj. 51 zł za czujnik/102 zł miesięcznie)

Rocznie pacjent będzie mógł otrzymać refundację 26 czujników.

 

Kto będzie mógł wypisać refundowany sensor?

Poza diabetologami, endokrynologami i pediatrami, którzy uprawnieni byli do przepisywania sensorów, od stycznia możliwość przepisywania sensorów zostanie rozszerzona na nową grupę lekarzy specjalistów z zakresu: kardiologii, geriatrii, położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz lekarzy rodzinnych. Kontynuacja zlecenia będzie możliwa przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii. To bardzo wielkie ułatwienie dla chorych w sytuacji, gdy na wizytę do diabetologa trzeba czasami czekać miesiącami.

„Cieszę się bardzo, że nasze wielomiesięczne, a nawet można powiedzieć - wieloletnie starania przynoszą efekty tak dobre dla osób z cukrzycą – powiedziała Anna Śliwińska. - Nasze argumenty są słyszane i rozumiane przez ministra Miłkowskiego, stąd kolejne grupy pacjentów będą mogły korzystać z refundowanych systemów monitorowania glikemii oraz stosować innowacyjne leki. To istotnie wpływa na jakość i długość życia, z korzyścią dla osób z cukrzycą i ich bliskich” – podsumowuje Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 

Źródło informacji: Expert PR

Źródło: PAP MediaRoom

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Rozrywkowe wydatki i nawyki Polaków

2023-03-27

Rozrywkowe wydatki i nawyki Polaków

Dla 39% zapytanych Polaków 100 zł miesięcznie to kwota, jaką mogą przeznaczyć na aktywności w czasie wolnym. Budżet miesięczny  na rozrywkę na poziomie od 100 do 300 zł wskazało także 39% respondentów. Z kolei 14% ankietowanych zadeklarowało, że dysponuje budżetem od 300 do 500 zł miesięcznie na przyjemności i rozwój hobby. To wnioski pochodzące z badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.
Jest kolejny powód, by żyć zdrowo

2023-03-26

Jest kolejny powód, by żyć zdrowo

Lekarze często mówią, że rokowanie w danej chorobie w dużej mierze zależy od tego, w jakim stanie jest pacjent w momencie podejmowania terapii. I zwykle im lepszym, tym lepsze rokowanie. A - jak donoszą naukowcy - jakość życia przed leczeniem onkologicznym wpływa też na tolerancję chemioterapii. Nie zapominajmy też, że takie elementy życia, o których decydujemy, jak dieta oraz ruch, obniżają ryzyko samej choroby.
U połowy ludzi nadmierne spożycie kawy może prowadzić do problemów z nerkami

2023-03-25

U połowy ludzi nadmierne spożycie kawy może prowadzić do problemów z nerkami

Kawa od kilku lat jest w Polsce elementem oficjalnych zaleceń dietetycznych, a zdecydowana większość Polaków pije ją codziennie. Przypisuje się jej szereg prozdrowotnych właściwości, w tym m.in. wspomaganie profilaktyki Alzheimera, chorób układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycy. Jednak najnowsze badania naukowców z Kanady i Włoch wykazały, że u części ludzi nadmierne spożycie kawy może prowadzić do dysfunkcji nerek, za co odpowiada obecność określonego wariantu genu CYP1A2. Ma go połowa populacji, która w efekcie metabolizuje kofeinę czterokrotnie wolniej. Zdaniem badaczy nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z kawy, a jedynie ograniczenie jest spożycia.
Jak sprawdzić liczbę swoich punktów karnych?

2023-03-24

Jak sprawdzić liczbę swoich punktów karnych?

Punkty karne są obecnie ważne przez dwa lata od dnia uiszczenia kary grzywny. Nie wiecie, ile macie punktów na swoim koncie? Możecie to bardzo łatwo sprawdzić – przez Internet lub w komisariacie policji. Sprawdźcie instrukcję, jak to zrobić!
Nutri – trychologia jako nowy trend, czyli naukowy wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych na włosy

2023-03-24

Nutri – trychologia jako nowy trend, czyli naukowy wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych na włosy

Nowym trendem w trychologii jest wykorzystanie ekstraktów roślinnych, które wykazują właściwości wspierające  w hamowanie wypadania włosów i stymulowanie ich do wzrostu. Uzupełnienie diety o te składniki może wspierać wzrostu włosów, wsparać mikrokrążenia w skórze, poprawiać pigmentację włosów czy wykazywać działanie antyoksydacyjne.
Rząd wciąż będzie wspierał samorządy w zapewnieniu wkładu własnego przy funduszach UE

2023-03-23

Rząd wciąż będzie wspierał samorządy w zapewnieniu wkładu własnego przy funduszach UE

Beneficjenci programów regionalnych wciąż mogą liczyć na wsparcie rządu przy zapewnieniu części wkładu własnego - zapewniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W najbliższym czasie MFiPR ma przystąpić do aktualizacji kontraktów programowych w zakresie takiego wsparcia.
Aktywne uczenie i elastyczność będą jednymi z kluczowych kompetencji przyszłości

2023-03-23

Aktywne uczenie i elastyczność będą jednymi z kluczowych kompetencji przyszłości

– Szybka cyfryzacja i rozwój koncepcji przemysłu 4.0 wymuszają nabywanie nowych umiejętności w obszarach takich jak nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, robotyzacja czy analiza danych. Jednocześnie, wraz z postępującą automatyzacją, na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie, w których maszyny nie będą w stanie zastąpić ludzi. W tych szybko zmieniających się realiach rynku pracy jedną z kluczowych kompetencji przyszłości jest więc dążenie do samorozwoju, aktywne uczenie się i stałe podnoszenie swoich umiejętności – wskazuje Aleksandra Kowalik z PKO BP.
Czy w Polsce zabraknie wody?

2023-03-22

Czy w Polsce zabraknie wody?

Wiele krajów zmaga się z postępującą suszą. Ten problem nie jest obcy również Polsce. Na tle Europy mamy jedne z najmniejszych odnawialnych zasobów wody pitnej na mieszkańca. Czy grożą nam całkowite wyschnięcia rzek i brak wody w kranach?
Ponad milion Polaków gra online u nielegalnych bukmacherów

2023-03-16

Ponad milion Polaków gra online u nielegalnych bukmacherów

Mimo podjętych w ostatnich latach działań zmierzających do uszczelnienia branży hazardowej szara strefa w tym obszarze wciąż ma się dobrze. Według wyliczeń EY stanowi ona ponad połowę całego rynku kasyn i zakładów bukmacherskich online, a według danych H2 Gambling ze stron nielegalnych operatorów korzysta w Polsce nawet 1,2 mln klientów. Jak wskazuje prezes Superbet Polska Adam Lamentowicz, powodem jest przede wszystkim nadmierne obciążenie fiskalne legalnie działającej części branży. Dlatego jej przedstawiciele apelują o lepszą współpracę z organami państwa w celu wypracowania lepszych rozwiązań. – Mamy ten sam problem i tego samego przeciwnika, więc powinniśmy łączyć siły z regulatorem i całym rynkiem – mówi Adam Lamentowicz.
Kobieca piłka nożna wreszcie ruszyła z miejsca

2023-03-16

Kobieca piłka nożna wreszcie ruszyła z miejsca

– Kobiecy futbol znajduje się w punkcie zwrotnym, dlatego konieczne jest strategiczne podejście do tematu, żeby wykorzystać tę dynamikę – wskazał PZPN w opublikowanej na początku lutego „Strategii piłki nożnej kobiet w Polsce na lata 2022–2026”. Wśród jej założeń jest m.in. podwojenie w ciągu trzech lat liczby zawodniczek, trenerek i sędzi zaangażowanych w piłkę nożną. – Kobieca piłka nożna w Europie i na świecie stale się rozwija – zauważa Grzegorz Stefanowicz, dyrektor Departamentu Piłkarstwa Kobiecego w PZPN. Związek stara się o organizację mistrzostw Europy w kobiecej piłce w 2025 roku. Decyzja UEFA w tej sprawie powinna zapaść już w kwietniu.