Priorytetem inwestycje w rozwój podstawowej opieki zdrowotnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Priorytetowym obszarem dofinansowania służby zdrowia w Polsce w ramach funduszy europejskich będzie rozwój podstawowej opieki zdrowotnej – powiedział szef MFiPR Grzegorz Puda podczas konferencji „Akademia Funduszy – Fundusze Europejskie na lata 2021-2027”. Resort poinformował, że na rozwój POZ zostanie przeznaczone 227,5 mln euro z programu FEnIKS 2021-2027.

Źródło: PAP MediaRoom

W środę odbyła się szósta edycja Akademii Funduszy, której głównym tematem były możliwości finansowania inwestycji w dziedzinie ochrony zdrowia z funduszy unijnych na lata 2021–2027. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceszef MFiPR Marcin Horała.

„W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wśród naszych priorytetów pozostaje inwestowanie funduszy europejskich w system ochrony zdrowia. To wsparcie jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania i potrzeby reform, które zostały zidentyfikowane na poziomie unijnym i krajowym” – powiedział Grzegorz Puda. 

Szef resortu funduszy zwrócił uwagę, że obecna strategia dofinansowania służby zdrowia w Polsce w ramach funduszy europejskich będzie różniła się od poprzedniej. 

„Strategia, która opierała się dotychczas w dużym stopniu, jeżeli chodzi o środki europejskie, bezpośrednio na funkcjonowaniu centrów szpitalnych, szpitali jest strategią, która sprawdzała się na poziomie dużych miast, dużych aglomeracji. Ale przecież mieszkańcy Polski (...) muszą mieć równy dostęp do całej służby zdrowia, również w tych (...) mniejszych miejscowościach” – powiedział minister.

„W centrum każdego wsparcia powinien być człowiek – zarówno jeśli chodzi o personel, jak i pacjenta, który jest w szczególnie wrażliwej sytuacji. Dlatego chcemy wspierać nie tylko infrastrukturę, która pozwala  udzielać najlepszej i najszybszej pomocy, ale również podnosić  kompetencje pracowników służb ratunkowych” – dodał wiceszef MFiPR Marcin Horała.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że środki unijne będą lokowane komplementarnie, by wesprzeć te sektory opieki zdrowotnej, które wymagają inwestycji. 

„To kolejny element budowania obrazka, który jest kompletny i który jest spójny, gdzie nie ma dublowania nakładów, nie ma dyskusji o tym, ze pewne obszary doinwestowaliśmy, a niektóre zostały pozostawione same sobie” – powiedział Niedzielski.

Jak poinformował resort funduszy i polityki regionalnej, 30 czerwca 2022 r. zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa prowadzone między Komisją Europejską a polskim rządem. Obszar ochrony zdrowia należał do jednych z najbardziej wymagających w negocjacjach z KE.

Według informacji przekazanych przez MFiPR w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wsparcie w programach regionalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz sektora ochrony zdrowia wyniesie co najmniej 4,3 mld zł. W szczególności marszałkowie województw będą wspierać wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w systemie ochrony zdrowia. Będą też dążyć do poprawy dostępności do placówek zdrowotnych oraz uzupełniać wsparcie krajowe skierowane na reformę psychiatrii. Dodatkowo około 0,8 mld zł zostanie przeznaczona na wsparcie projektów z zakresu e-zdrowia planowanych do realizacji w ramach środków przeznaczonych na cyfryzację. 

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia będą też finansowane z programów krajowych. 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) przeznaczone będą na wsparcie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej. Działania będą ukierunkowane na wzmocnienie roli jednostek podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym na lepszą koordynację usług zdrowotnych w szczególności w zakresie opieki psychiatrycznej; zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie funkcji diagnostycznych; wsparcie modelu lecznictwa otwartego, w tym poprzez rozwój udzielania świadczeń zabiegowych w trybie tzw. „jednego dnia”. Wsparcie będzie skierowane do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w ramach POZ.

Z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) o dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z branży medycznej, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty w obszarze ochrony zdrowia. Wsparciem będą objęte m.in. nowe produkty i technologie, diagnostyka i terapia chorób oraz wytwarzanie produktów

W programie Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny planowane jest m.in. opracowanie standardów dostępności i ich wdrożenie w 250 podmiotach, a także szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami. Zabezpieczono również środki w wysokości 302 mln euro na podnoszenie umiejętności kadr medycznych, w ramach kształcenia podyplomowego.

Wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 obejmie dalszy rozwój e-usług publicznych w obszarze zdrowia dostępnych przez Internetowe Konto Pacjenta. Wspierane będą także przedsięwzięcia rozwijające usługi telemedyczne.

W Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na wsparcie mogę liczyć przedsiębiorcy z tego makroregionu. Dotyczy to również przedstawicieli branży medycznej. Natomiast programy Interreg umożliwiają realizację projektów w międzynarodowych partnerstwach. 

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 

Źródło: PAP MediaRoom

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kierowco uważaj na rowerzystów!

2023-04-13

Kierowco uważaj na rowerzystów!

Sezon rowerowy i motocyklowy już się rozpoczął. Coraz więcej amatorów jazdy na jednośladzie pojawia się na drogach, dlatego przypominamy kierowcom, jak powinni się zachowywać w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

2023-04-12

Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

Projekt ustawy o refundacji leków i wyrobów medycznych wprowadza zapis, który daje Ministrowi Zdrowia możliwość ustalania cen na wyroby medyczne stosowane w ramach świadczenia gwarantowanego. Zdaniem lekarzy i pacjentów ograniczenie swobody wyboru wyrobów medycznych ograniczy dostęp do innowacyjnych technologii, a tym samym pogorszy bezpieczeństwo pacjentów.
Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

2023-04-12

Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

Sektor produkcji i przetwórstwa mleka – podobnie jak całe rolnictwo – stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania swojego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Dlatego organizacje branżowe zawiązały porozumienie, którego celem ma być wypracowanie standardów produkcji mleka łączących cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi i dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. – Chcemy zrobić coś konkretnego, pozytywnego, aby mleczarstwo i hodowla bydła mogły się przyczynić do ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. 
Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

2023-04-11

Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

Niestety, przemoc domowa względem kobiet to wcale nie rzadkość. Może przybierać różną postać - od agresji fizycznej, przez seksualną, po dręczenie psychiczne. Jeśli poddana jest jej kobieta w ciąży, konsekwencje dotyczą nie tylko jej, ale i rozwijającego się zarodka i płodu. A szkodliwa jest wszelka przemoc: i ta fizyczna, i psychiczna, i seksualna, i ekonomiczna. Dowiedz się więcej.
Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

2023-04-11

Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

Poruszanie się samochodem po drodze wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowania się do przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. Kierowcy często zapominają o tym, że nie są sami na drodze i nie stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz życzliwości i uprzejmości.
Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

2023-04-10

Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

Polacy polubili pracę zdalną. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, ponad 41 proc. pracowników w wieku 34–44 lata twierdzi, że praca wykonywana z domu ułatwia im funkcjonowanie. Blisko 39 proc. badanych Polaków przyznaje, że ułatwia ona bycie pracującym rodzicem. Wchodzące właśnie w życie zmiany w Kodeksie pracy uregulują kwestię pracy zdalnej, wprowadzając jednocześnie szereg obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika.
Nie wystarczy odpowiednie menu

2023-04-10

Nie wystarczy odpowiednie menu

Zjedzenie dosłownie szczypty mąki żytniej czy pszennej wystarczy, by osoba cierpiąca na celiakię doznała przykrych dolegliwości. Jeśli przy wielkanocnym stole ma zasiąść gość, który musi być na diecie bezglutenowej, warto wiedzieć, że ważne jest nie tylko skomponowanie menu bez glutenu, ale i zadbanie, by potrawy z niego nie sąsiadowały bezpośrednio z tymi z glutenem. Dowiedz się więcej.
Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

2023-04-04

Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

Im więcej informacji o recesji i inflacji, tym większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi – taki przewrotny wniosek można wysnuć z raportu Polskiej Izby Turystyki i multiagentów: Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Z analizy rezerwacji w sezonie zimowym wynika, że popyt na wyjazdy nie osłabł nawet mimo wzrostu kosztów podróżowania, który oscyluje wokół stopy inflacji. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach także nie spodziewają się spowolnienia w sprzedaży, co najwyżej Polacy częściej będą szukać atrakcyjnych cenowo okazji poza sezonem.
Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

2023-04-03

Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia w 2022 roku. Wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniósł 5,2% (wobec 5,4% w grudniu 2021 r.). Kryzys gospodarczy wywarł jednak znaczący wpływ na nastroje panujące wśród pracowników. Ponadto jego konsekwencje mogą mocno dać się we znaki Polakom w 2023 roku. Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy?
Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

2023-04-02

Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

W kwietniu br. minie rok, odkąd zmieniły się zasady rozliczania nowych prosumentów za energię z przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekazywaną do sieci i z niej pobieraną. – Sytuacja cenowa i geopolityczna powodują, że mimo zmiany tego systemu rozliczeń odbiorcy wciąż sięgają po fotowoltaikę – mówi Dominika Taranko, dyrektorka Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, firmy i inwestorów indywidualnych do takich inwestycji skłania niestabilna sytuacja na rynku energii i rosnące ceny prądu. Coraz większym problemem jest jednak niewystarczająca przepustowość krajowych sieci elektroenergetycznych, a w efekcie – rosnąca liczba decyzji odmownych dotyczących przyłączenia do nich instalacji PV.