Samorządy to główni beneficjenci dofinasowania z UE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

50 proc. środków z Unii Europejskiej na cele polityki spójności w Polsce trafia do jednostek samorządów terytorialnych. Wśród nich gminy, miasta-gminy i powiaty są głównymi beneficjentami dofinansowania. „Nie da się wdrożyć polityki spójności w Polsce bez samorządów” - mówi Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w MFiPR.

Źródło: PAP MediaRoom

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. zapoczątkowało ogromny napływ środków. Wartość projektów z unijnym dofinansowaniem to ponad 1 bln zł, z czego dofinansowanie z funduszy UE wyniosło 700 mld zł.

Na pytanie, jaka część z tych środków trafiła do jednostek samorządów terytorialnych (JST), odpowiadali eksperci - uczestnicy debaty „Efekty polityki spójności w Polsce”, która odbyła się 27 lutego w Centrum Prasowym PAP podczas konferencji podsumowującej konkurs „Inwestycja z perspektywą 2023”.

Prof. Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk, autor raportu „Terytorialne efekty zróżnicowania w Polsce” wskazał, że nie ma prostego przełożenia strumienia finansowego z UE na efekty rozwojowe.

„Unijne środki trafiły przede wszystkim do gmin, następnie do powiatów. Jednak jeżeli chodzi o alokację do poszczególnych gmin, widać ogromne zróżnicowanie. Z geograficznego punktu widzenia, dofinansowanie z UE zostało równo rozłożone na poszczególne regiony. Jednak z najwyższego poziomu finansowania skorzystały większe ośrodki, główne miasta i gminy dysponujące większym zasobem kadrowym. Najmniej pieniędzy trafiło natomiast do małych gmin peryferyjnych” - wyjaśnił.

Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, że jego resort wspiera wyrównywanie szans w dostępie do środków unijnych.

„Wprowadziliśmy pakiet dla miast średnich, który zaowocuje w nowej perspektywie finansowej. Polega na tym, że przenosimy akcent z miejsc peryferyjnych na miasta średniej wielkości. Dzięki temu zintegrowane inwestycje terytorialne będą realizowane również w miastach średnich” - podkreślił Piotr Zygadło.

Dodał, że resort przygotował również nowy instrument w postaci centrum wsparcia doradczego, który ma pomóc samorządom w zarządzaniu programami. A dla biedniejszych samorządów będzie możliwość ubiegania się za pośrednictwem województw wsparcia z puli na wkład własny.

„KE naciska, żeby to były instrumenty zwrotne, ale dla biedniejszych gmin mamy nadzieję wypracować wsparcie w formie dotacyjnej” - zaznaczył Piotr Zygadło.

W opinii Przemysława Kalinki, eksperta ds. gospodarczych przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, nasz kraj jest i w najbliższym czasie będzie największym beneficjentem unijnych środków.

„Kończąca się perspektywa finansowa obfitowała w kryzysy, dlatego KE wyszła z inicjatywą elastyczności w wydawaniu środków z UE. Polityka spójności, która co do zasady ma niwelować różnice rozwojowe, w trudnych czasach stała się narzędziem reagującym na kryzysy. Samorządy zdały egzamin i skorzystały z tych możliwości” - powiedział Przemysław Kalinka.

Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, ocenia, że samorządy są dobrze przygotowane do realizacji projektów, jednak na przeszkodzie staje rosnące skomplikowanie procedur, m.in. naboru wniosków, przez co uzyskanie dofinansowania staje się coraz trudniejsze.

„W nowej perspektywie będziemy potrzebowali pomocy technicznej. W samorządach gminnych, wiejskich brakuje środków na to, żeby wyróżnić pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektów, które są skomplikowane. Trzeba nas wesprzeć w obsłudze projektów” - wskazał Jacek Brygman.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 

Źródło: PAP MediaRoom

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kierowco uważaj na rowerzystów!

2023-04-13

Kierowco uważaj na rowerzystów!

Sezon rowerowy i motocyklowy już się rozpoczął. Coraz więcej amatorów jazdy na jednośladzie pojawia się na drogach, dlatego przypominamy kierowcom, jak powinni się zachowywać w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

2023-04-12

Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

Projekt ustawy o refundacji leków i wyrobów medycznych wprowadza zapis, który daje Ministrowi Zdrowia możliwość ustalania cen na wyroby medyczne stosowane w ramach świadczenia gwarantowanego. Zdaniem lekarzy i pacjentów ograniczenie swobody wyboru wyrobów medycznych ograniczy dostęp do innowacyjnych technologii, a tym samym pogorszy bezpieczeństwo pacjentów.
Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

2023-04-12

Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

Sektor produkcji i przetwórstwa mleka – podobnie jak całe rolnictwo – stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania swojego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Dlatego organizacje branżowe zawiązały porozumienie, którego celem ma być wypracowanie standardów produkcji mleka łączących cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi i dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. – Chcemy zrobić coś konkretnego, pozytywnego, aby mleczarstwo i hodowla bydła mogły się przyczynić do ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. 
Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

2023-04-11

Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

Niestety, przemoc domowa względem kobiet to wcale nie rzadkość. Może przybierać różną postać - od agresji fizycznej, przez seksualną, po dręczenie psychiczne. Jeśli poddana jest jej kobieta w ciąży, konsekwencje dotyczą nie tylko jej, ale i rozwijającego się zarodka i płodu. A szkodliwa jest wszelka przemoc: i ta fizyczna, i psychiczna, i seksualna, i ekonomiczna. Dowiedz się więcej.
Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

2023-04-11

Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

Poruszanie się samochodem po drodze wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowania się do przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. Kierowcy często zapominają o tym, że nie są sami na drodze i nie stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz życzliwości i uprzejmości.
Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

2023-04-10

Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

Polacy polubili pracę zdalną. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, ponad 41 proc. pracowników w wieku 34–44 lata twierdzi, że praca wykonywana z domu ułatwia im funkcjonowanie. Blisko 39 proc. badanych Polaków przyznaje, że ułatwia ona bycie pracującym rodzicem. Wchodzące właśnie w życie zmiany w Kodeksie pracy uregulują kwestię pracy zdalnej, wprowadzając jednocześnie szereg obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika.
Nie wystarczy odpowiednie menu

2023-04-10

Nie wystarczy odpowiednie menu

Zjedzenie dosłownie szczypty mąki żytniej czy pszennej wystarczy, by osoba cierpiąca na celiakię doznała przykrych dolegliwości. Jeśli przy wielkanocnym stole ma zasiąść gość, który musi być na diecie bezglutenowej, warto wiedzieć, że ważne jest nie tylko skomponowanie menu bez glutenu, ale i zadbanie, by potrawy z niego nie sąsiadowały bezpośrednio z tymi z glutenem. Dowiedz się więcej.
Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

2023-04-04

Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

Im więcej informacji o recesji i inflacji, tym większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi – taki przewrotny wniosek można wysnuć z raportu Polskiej Izby Turystyki i multiagentów: Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Z analizy rezerwacji w sezonie zimowym wynika, że popyt na wyjazdy nie osłabł nawet mimo wzrostu kosztów podróżowania, który oscyluje wokół stopy inflacji. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach także nie spodziewają się spowolnienia w sprzedaży, co najwyżej Polacy częściej będą szukać atrakcyjnych cenowo okazji poza sezonem.
Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

2023-04-03

Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia w 2022 roku. Wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniósł 5,2% (wobec 5,4% w grudniu 2021 r.). Kryzys gospodarczy wywarł jednak znaczący wpływ na nastroje panujące wśród pracowników. Ponadto jego konsekwencje mogą mocno dać się we znaki Polakom w 2023 roku. Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy?
Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

2023-04-02

Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

W kwietniu br. minie rok, odkąd zmieniły się zasady rozliczania nowych prosumentów za energię z przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekazywaną do sieci i z niej pobieraną. – Sytuacja cenowa i geopolityczna powodują, że mimo zmiany tego systemu rozliczeń odbiorcy wciąż sięgają po fotowoltaikę – mówi Dominika Taranko, dyrektorka Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, firmy i inwestorów indywidualnych do takich inwestycji skłania niestabilna sytuacja na rynku energii i rosnące ceny prądu. Coraz większym problemem jest jednak niewystarczająca przepustowość krajowych sieci elektroenergetycznych, a w efekcie – rosnąca liczba decyzji odmownych dotyczących przyłączenia do nich instalacji PV.