Surgalign Holdings, Inc. rozszerza swoje możliwości w zakresie sztucznej inteligencji i neurochirurgii cyfrowej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Surgalign Holdings, Inc. rozszerza swoje możliwości w zakresie sztucznej inteligencji i neurochirurgii cyfrowej pmalota śr., 01/05/2022 - 15:00

 
Surgalign Holdings
Dzięki umowie nabycia udziałów w Inteneural Networks, Inc. za kwota do 320 milionów PLN od spółki stworzonej przez dwóch doświadczonych naukowców i przedsiębiorców Paula Lewickiego i Krisa Siemionowa, Surgalign Holdings rozszerza swoje możliwości w zakresie technologii medycznych. Pozwoli to wykorzystać obrazowanie medyczne do identyfikacji i segmentacji struktur w mózgu oraz dostarczać informacje referencyjne dotyczące stanów patologicznych.

Deerfield, Ill., styczeń 5, 2022 – Surgalign Holdings, Inc. (NASDAQ: SRGA), globalna firma zajmująca się technologią medyczną (dalej spółka), ogłosiła dziś, że nabyła udziały w Inteneural Networks, Inc. (INN) wraz z zastrzeżoną technologią sztucznej inteligencji (AI) do autonomicznego segmentowania i identyfikowania struktur neuronowych w obrazowaniu medycznym. Spółka będzie również w stanie przejąć pozostałą część udziałów INN po osiągnięciu określonych, regulacyjnych, rozwojowych i komercyjnych kamieni milowych. W czerwcu 2021 r. Surgalign Holdings, Inc. i INN zawarły umowę o współpracy strategicznej, w trakcie której spółka oceniła technologię INN pod kątem przyszłej integracji z własnym portfolio dotyczącym chirurgii cyfrowej.

„Nasza praca z zespołem INN pozwoliła nam w pełni docenić wartość technologii AI rozwijanej przez zespół INN oraz skonkludować, że ta transakcja rozwinie wizję obu organizacji, aby stać się kluczowym globalnym graczem w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego - powiedział Terry Rich, prezes i dyrektor generalny Surgalign. - Wierzymy, że to partnerstwo wnosi kolejny fundamentalny element do naszych projektów rozwojowych i przyspieszy naszą pracę nad wprowadzeniem neurologicznej/neurochirurgicznej funkcjonalności do platformy technologicznej HOLO™, co oznacza naszą pierwszą z wielu ekspansji poza rynek leczenia schorzeń kręgosłupa”.

INN rozwija technologię, która wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, aby umożliwić komputerom autonomiczną i dokładną identyfikację oraz segmentację struktur nerwowych na obrazach medycznych, co umożliwia szybkie przetwarzanie i dostarczanie lekarzom konkretnych informacji referencyjnych dotyczących możliwych stanów patologicznych. Technologia ma zastosowanie w neurologii i neurochirurgii w odniesieniu do szerokiej gamy zaburzeń, w tym demencji, autyzmu, guzów, tętniaków, udarów i struktur nerwowo-naczyniowych z wykorzystaniem istniejącej i szeroko dostępnej technologii obrazowania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Uzasadnienie transakcji:

- integracja innowacyjnych technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji INN pozycjonuje Surgalign Holdings, Inc. jako lidera w inteligentnej chirurgii cyfrowej,

- wprowadzenie możliwości AI neurologii i neurochirurgii INN do platformy HOLO, pozwala firmie na rozszerzenie zastosowanie HOLO na znaczące segmenty poza kręgosłupem,

- oprócz rozszerzenia możliwości śródoperacyjnych platformy HOLO, transakcja umożliwia poszerzenie swojej propozycji wartości w środowisku przedoperacyjnym i pooperacyjnym,

- transakcja w istotny sposób wpisuje się w misję spółki polegającą na poprawie życia pacjentów poprzez lepszą diagnozę, i rozszerzenie dostępności zaawansowanej technologii medycznej,

- synergie w zakresie badań i rozwoju oraz ewentualnych funkcji komercyjnych powinny zapewnić szczególnie wydajną integrację technologii i talentów INN.

„Zarówno HOLO, jak i Inteneural opierają się na innowacyjnych, najnowocześniejszych technologiach, które obejmują wysoce wydajne podejścia AI. Nie znam obecnie na rynku bardziej efektywnych technologii AI. Połączenie tych dwóch technologii może sprawić, że Surgalign stanie się potęgą AI i jedną z najbardziej ekscytujących z naukowego punktu widzenia i obiecujących z biznesowego punktu firm AI w opiece zdrowotnej” – powiedział profesor Paul Lewicki, współzałożyciel i prezes INN.

„Połączenie tych dwóch niezależnych platform technologicznych pozwala nam wdrożyć oprogramowanie diagnostyczne i analityczne oparte na sztucznej inteligencji HOLO w chmurze oraz oprogramowanie do neurosegmentacji uczenia maszynowego INN na sali operacyjnej. To naprawdę najlepsze z obu światów i najskuteczniejszy sposób na wdrożenie kompletnego przed-, śród - i po-operacyjnego rozwiązania cyfrowego” – powiedział Kris Siemionow, doktor nauk medycznych, współzałożyciel i dyrektor generalny INN.

Warunki umowy

Zakładając osiągnięcie wszystkich kamieni milowych, wartość transakcji wyniesie 79 milionów dolarów. Spółka początkowo otrzyma niewyłączną, nieodpłatną licencję na technologię INN.

„Ta transakcja będzie miała znaczący wpływ technologiczny na nasze portfolio chirurgii cyfrowej, inwestując w naszą długoterminową wizję HOLO – powiedział Marc Mackey, wiceprezes wykonawczy (Digital Surgery) w Surgalign. - Ta transakcja dodaje do naszego portfolio możliwości, których osiągnięcie w innym przypadku zajęłoby nam ponad 5 lat. Jest to ogromny krok naprzód w kierunku naszej pozycji lidera sztucznej inteligencji”.

Inteneural Networks Inc.

Inteneural Networks Inc. to firma z siedzibą w Chicago zajmująca się zaawansowanymi technologiami medycznymi, specjalizująca się w analizie obrazowania mózgu AI i Big Data Learning. Została założona w 2017 roku przez doświadczonych naukowców i inwestorów high-tech: pioniera w eksploracji danych i big data learning - prof. dr hab. Paula Lewickiego oraz chirurga specjalizującego się w zaawansowanych technologicznie bazach danych obrazowania i zastosowaniach chirurgicznych - dr n. med. Krisa Siemionowa. Lewicki i Siemionow są założycielami platformy Holosurgicznej. Obecnie Lewicki zasiada w Radzie Dyrektorów Surgalign, a Siemionow jest dyrektorem medycznym spółki.

Surgalign Holdings, Inc.

Surgalign Holdings, Inc. to globalna firma zajmująca się technologiami medycznymi, która realizuje obietnicę cyfrowej chirurgii i buduje swoją cyfrową platformę chirurgiczną, aby przyspieszać transformację i proces w chirurgii. Jest to wyjątkowo dostosowana i wyposażona w zasoby technologiczne platforma, która podniesie standardy opieki medycznej. Firma Surgalign koncentruje się na dostarczaniu chirurgom rozwiązań, które w przewidywalny sposób zapewniają doskonałe wyniki kliniczne i ekonomiczne. Firma Surgalign sprzedaje produkty w Stanach Zjednoczonych oraz w ponad 50 krajach na całym świecie poprzez rozwijającą się sieć najlepszych niezależnych dystrybutorów. Główna siedziba Surgalign znajduje się w Deerfield w stanie Illinois, a centra handlowe, innowacji i projektowania znajdują się w San Diego, w Kalifornii, w Warszawie (Polska) i w Wurmlingen (Niemcy). Dowiedz się więcej na www.surgalign.com, LinkedIn lub Twitter.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu Ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Te wypowiedzi prognozujące oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach kierownictwa dotyczących naszej branży, przekonaniach naszego kierownictwa oraz pewnych założeniach przyjętych przez kierownictwo. Słowa takie jak „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „poszukuje”, „szacuje”, odmiany takich słów i podobnych wyrażeń mają na celu identyfikację takich stwierdzeń dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i są oparte na pewnych założeniach, w tym ogólnych warunkach ekonomicznych, a także tych występujących w branży Spółki, a także wielu innych czynnikach i ryzyku zidentyfikowanym w najnowszym formularzu 10-K i innych dokumentach SEC Spółki. Nasze rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od oczekiwanych wyników odzwierciedlonych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od oczekiwanych wyników odzwierciedlonych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, obejmują ryzyko i niepewność związane z: (i) istniejącymi lub potencjalnymi sporami sądowymi lub działaniami regulacyjnymi wynikającymi z wcześniej ogłoszonego SEC oraz dochodzenia wewnętrzne i ich ustalenia; (ii) identyfikację słabości kontroli, w tym istotnych słabości kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową oraz ich wpływu; (iii) potencjalne szkody dla reputacji, które Spółka doznała lub może ponieść w wyniku ustaleń SEC oraz dochodzeń wewnętrznych i powiązanych sporów; (iv) ogólne warunki gospodarcze na świecie i związane z nimi niepewności; (v) ciągły wpływ pandemii nowego koronawirusa COVID-19 oraz podejmowane przez Spółkę próby złagodzenia, w szczególności na rynkach międzynarodowych obsługiwanych przez Spółkę; (vi) niemożność zidentyfikowania, opracowania i skutecznego wdrożenia przez Spółkę jej inicjatyw strategicznych, w szczególności w odniesieniu do strategii chirurgii cyfrowej; (vii) niezawodność naszego łańcucha dostaw; (viii) nasza zdolność do wypełniania zobowiązań, w tym minimalnych zakupów, wynikających z umów ze sprzedawcą i innych umów; (ix) czas trwania zmniejszonego popytu na nasze produkty; (x) czy lub kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na procedury dotyczące naszych produktów; (xi) dostęp Spółki do odpowiednich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, kredytu kupieckiego, pożyczonych środków i kapitału własnego w celu finansowania jej działalności i terminowego regulowania zobowiązań oraz warunków, na jakich może być dostępne finansowanie zewnętrzne, w tym wpływ niekorzystnych trendów lub zakłócenia na światowych rynkach kredytowych i kapitałowych; (xii) nasza sytuacja finansowa i wyniki, łączne przychody, przychody z produktów, marża brutto i operacje; (xiii) niezrealizowanie lub nieoczekiwane koszty w dążeniu do realizacji oczekiwanych korzyści z przejęć Holo Surgical, Inc. („Holosurgical”) i INN, w tym niepowodzenie w zadowalającym rozwoju lub osiągnięciu produktów i usług Holosurgical i INN odpowiednich zezwoleń regulacyjnych lub w wyniku braku komercjalizacji i dystrybucji jej produktów; (xiv) brak skutecznej integracji działalności Holosurgical i INN z działalnością Spółki, w tym: utrzymanie kluczowego personelu; wpływ na relacje z klientami, dostawcami i innymi stronami trzecimi; oraz przekierowanie czasu i uwagi zarządzania na integrację; (xv) liczba akcji i ilość środków pieniężnych, które będą wymagane w związku z płatnościami za realizację etapów po zamknięciu transakcji, w tym w wyniku zmian kursu notowań akcji zwykłych Spółki oraz ich wpływ na ilość środków pieniężnych potrzebnych przez Spółka do sfinansowania wszelkich płatności po zamknięciu transakcji w związku z przejęciami; (xvi) efekt niedawnej rezygnacji naszego audytora i naszą zdolność do skutecznego zatrudnienia nowego audytora; (xvii) kontynuacja niedawnych problemów z jakością w odniesieniu do naszego globalnego łańcucha dostaw; (xviii) skutki niedawnych rezygnacji z naszej Rady Dyrektorów i zespołu kierownictwa wykonawczego, w tym nasza zdolność do znalezienia wykwalifikowanych kandydatów na te wakaty; (xix) skutki i terminy zmian w przepisach lub regulacjach rządowych; oraz (xx) inne rodzaje ryzyka opisane w naszych publicznych zgłoszeniach do SEC. Czynniki te należy uważnie rozważyć i nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Każde stwierdzenie dotyczące przyszłości w niniejszym komunikacie jest aktualne wyłącznie na dzień wydania danego oświadczenia. Kopie dokumentów SEC Spółki można uzyskać kontaktując się ze Spółką lub SEC lub odwiedzając witrynę internetową Surgalign pod adresem www.surgalign.com lub witrynę internetową SEC pod adresem www.sec.gov. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania tych wypowiedzi prognozujących, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Kris Siemionow Ventures 

Wspieramy zmieniające przyszłość technologie medyczne. Współpracujemy z genialnymi ludźmi, dla których tworzymy idealne warunki do budowania innowacyjnych rozwiązań. Wspieramy globalne firmy które wykorzystują przełomowe odkrycia w nauce i medycynie aby rozwiązać kluczowe problemy ludzkości. Więcej na: www.siemionow.com.

Paul Lewicki Ventures

Zmieniamy teraźniejszość technologiami przyszłości. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań które rewolucjonizują naukę i umożliwiają dostęp do zaawansowanej medycyny poprzez aplikacje „high-tech”, przełamujące obecne bariery, zarówno w nauce jak i w dystrybucji/dostępie. Nasze wieloletnie doświadczenia i sukcesy w sztucznej inteligencji i data mining, rozpoczęte pracami nad jedną z pierwszych globalnych „data mining” aplikacji: STATISTICA, wykorzystujemy do tworzenia firm które zrewolucjonizują opiekę zdrowotną, żeby realizować nasze motto: „Make the world a better place.”

KONTAKT: 
Mike Vallie
ICR Westwicke
e-mail: IR@surgalign.com

Źródło informacji: Surgalign Holdings

Źródło informacji: Surgalign Holdings

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
ME piłkarzy ręcznych - awans Polski do drugiej rundy po wygranej z Białorusią 29:20

2022-01-16

ME piłkarzy ręcznych - awans Polski do drugiej rundy po wygranej z Białorusią 29:20

Polska wygrała w Bratysławie z Białorusią 29:20 (14:11) w mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych, których organizatorami są Słowacja i Węgry, dzięki czemu zapewniła sobie awans do drugiej rundy. W pierwszym niedzielnym meczu grupy D Niemcy pokonały Austrię 34:29 (15:16).  
Podkarpackie/ 19-letni mężczyzna w ciągu jednego dnia chciał okraść drugi raz ten sam sklep

2022-01-16

Podkarpackie/ 19-letni mężczyzna w ciągu jednego dnia chciał okraść drugi raz ten sam sklep

19-letni złodziej wpadł, gdy po raz drugi w ciągu jednego dnia próbował okraść tę samą drogerię w centrum Rzeszowa. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.  
IMGW: poniedziałek z silnym wiatrem w całym kraju

2022-01-16

IMGW: poniedziałek z silnym wiatrem w całym kraju

W poniedziałek od północy kraju w kierunku południa będzie przemieszczała się strefa silnych wiatrów, które miejscami mogą osiągać 115 km/h - powiedziala PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.  
Zachodniopomorskie/ Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku

2022-01-16

Zachodniopomorskie/ Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie ostrzeżenia wydanego przez IMGW poinformowało o prognozowanym sztormie w środkowej strefie brzegowej Bałtyku. Wieczorem i do północy wiatr może osiągnąć siłę do 9 w skali Beauforta.  
Osoby podtrute czadem trafiły do szpitala

2022-01-16

Osoby podtrute czadem trafiły do szpitala

Trzy osoby trafiły w niedzielę do szpitala w wyniku podtrucia tlenkiem węgla w jednym z domów w Bulowicach; były przytomne, gdy zabierało je pogotowie – poinformowała rzeczniczka oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.  
Puchar Świata - Żyła 17. w Zakopanem, zwycięstwo Lindvika (krótka)

2022-01-16

Puchar Świata - Żyła 17. w Zakopanem, zwycięstwo Lindvika (krótka)

Piotr Żyła zajął 17. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrał Norweg Marius Lindvik, a kolejne miejsca zajęli Niemiec Karl Geiger i Słoweniec Anze Lanisek.  
Australian Open - Djokovic odleciał do Dubaju

2022-01-16

Australian Open - Djokovic odleciał do Dubaju

Serbski tenisista Novak Djokovic odleciał w niedzielę wieczorem z Melbourne do Dubaju. Kilka godzin wcześniej lider światowego rankingu przegrał rozprawę apelacyjną przed sądem federalnym ws. unieważnienia jego wizy.  
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  ostrzega mieszkańców całego kraju przed silnym wiatrem

2022-01-16

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców całego kraju przed silnym wiatrem

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców całej Polski przed silnym wiatrem w niedzielę wieczorem, w nocy oraz w poniedziałek. "Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz wolno stojące rzeczy” - radzi w alercie rozesłanych do mieszkańców.  
Australian Open - Djokovic w areszcie będzie oczekiwał na rozprawę w sądzie

2022-01-15

Australian Open - Djokovic w areszcie będzie oczekiwał na rozprawę w sądzie

Numer jeden światowego tenisa Novak Djokovic trafił w sobotę do aresztu administracyjnego w Melbourne, gdzie ma oczekiwać na decyzję sądu w sprawie jego wniosku o zablokowanie deportacji - poinformowali prawnicy serbskiego tenisisty.