Szybki internet w Polsce - różnice regionalne

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na koniec 2021 r. dostęp do internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 mb/s miało w Polsce 80,1 proc. gospodarstw domowych; po realizacji wszystkich inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa udział ten ma wzrosnąć do 84 proc. Najlepiej sytuacja wygląda w woj.: śląskim i małopolskim, najgorzej w podlaskim.

Źródło: PAP MediaRoom

W Polsce unijne dofinansowanie na tworzenie infrastruktury szerokopasmowego internetu prowadzone było w ostatniej perspektywie finansowej (2014-2020) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do sieci o wysokich przepustowościach. Zaplanowane na ten cel środki wynosiły ponad 1 mld 223 mln euro.

Zgodnie z założeniami projektowymi, infrastruktura tworzona w trakcie realizacji powinna umożliwiać osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s. Ponadto beneficjenci byli zobowiązani podłączyć do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s jednostki oświatowe, a także jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) i gminne ośrodki kultury. Beneficjentami programu byli przede wszystkim: przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Według raportu z realizacji programu, jaki zamieszczono na stronie ewaluacja.gov.pl, od roku 2013 do 2021 liczba gospodarstw w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, wzrosła o 26,02 punktu procentowego i osiągnęła wartość 78,16 proc., a na koniec roku - 80,1 proc.

W wyniku realizacji konkursów z POPC tzw. penetracja budynkowa zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s zwiększy się dla całego kraju o 7 p.p. - z 59 na 66 proc. (penetracja budynkowa oznacza stosunek liczby budynków znajdujących się w zasięgu sieci o określonych do liczby wszystkich budynków na analizowanym obszarze).

Jak wynika z raportu, szczególnie niska dostępność internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s występuje w północnej części województwa mazowieckiego, środkowej części województwa pomorskiego oraz północnej części województwa podlaskiego.

Jeśli spojrzeć natomiast na poszczególne regiony, to w wyniku realizacji POPC największy wzrost penetracji budynkowej (do końca 2023 r.) nastąpić ma w województwach: świętokrzyskim (z 54 na 68 proc.), lubelskim (z 50 na 65 proc.) oraz opolskim (z 59 na 74 proc.).

Przy czym najwyższy poziom penetracji budynkowej osiągnięty zostanie na obszarze województw: małopolskiego i podkarpackiego (kolejno 82 i 80 proc.).

Jeśli chodzi zaś o internet stacjonarny o wyższej przepustowości (co najmniej 100 Mb/s), to największą dostępnością (pod względem penetracji budynkowej) cechują się województwa: małopolskie oraz śląskie. Istotne różnice w dostępności do usługi o takich parametrach występują na obszarze województwa mazowieckiego. W gminach skupionych wokół Warszawy penetracja zbliżona jest do 100 proc., podczas gdy w skupiskach gmin w północnej i południowej części województwa udział ten nie przekracza 5 proc.

W wyniku realizacji konkursów POPC poprawić ma się także - z 80 na 84 proc. - wskaźnik tzw. penetracji lokalowej internetem stacjonarny o przepustowości co najmniej 30 Mb/s czyli stosunek liczby wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach w zasięgu sieci min. 30 Mb/ do ogólnej liczby lokali mieszkalnych na analizowanym obszarze.

Największy wzrost w tej kategorii przewidziany jest w województwach: lubelskim (z 69 na 82 proc.) i świętokrzyskim (z 70 na 81 proc.), a najwyższe wartości w zakresie analizowanego wskaźnika powinny zostać osiągnięte (w 2023 r.) w województwach: śląskim i małopolskim (aż 91 proc.).

W przypadku penetracji lokalowej zasięgami internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zaobserwować można podobne zjawiska, jak w przypadku poprzednio analizowanej penetracji budynkowej. Ponownie więc stosunkowo najgorsza sytuacja dotyczy północnej i południowej części województwa mazowieckiego oraz województwa podlaskiego (z wyjątkiem jego wschodniej części).

Europejska Agenda Cyfrowa zakładała, że wszystkie gospodarstwa domowe w UE będą mogły korzystać z szybkich łączy o przepustowości, co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 r. Jednak wskaźnik ten osiągnęły jedynie Malta i Cypr.

Druga Europejska Agenda Cyfrowa obejmuje lata 2020–2030 zakłada w zakresie infrastruktury, że wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć łączność gigabitową, a wszystkie zaludnione obszary znajdować się w zasięgu sieci 5G.

W nowej perspektywie finansowej UE kontynuatorem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło: PAP MediaRoom

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Kierowco uważaj na rowerzystów!

2023-04-13

Kierowco uważaj na rowerzystów!

Sezon rowerowy i motocyklowy już się rozpoczął. Coraz więcej amatorów jazdy na jednośladzie pojawia się na drogach, dlatego przypominamy kierowcom, jak powinni się zachowywać w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

2023-04-12

Dla pacjentów tanio nie zawsze znaczy lepiej

Projekt ustawy o refundacji leków i wyrobów medycznych wprowadza zapis, który daje Ministrowi Zdrowia możliwość ustalania cen na wyroby medyczne stosowane w ramach świadczenia gwarantowanego. Zdaniem lekarzy i pacjentów ograniczenie swobody wyboru wyrobów medycznych ograniczy dostęp do innowacyjnych technologii, a tym samym pogorszy bezpieczeństwo pacjentów.
Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

2023-04-12

Polscy przetwórcy i producenci mleka chcą zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko

Sektor produkcji i przetwórstwa mleka – podobnie jak całe rolnictwo – stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania swojego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Dlatego organizacje branżowe zawiązały porozumienie, którego celem ma być wypracowanie standardów produkcji mleka łączących cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi i dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. – Chcemy zrobić coś konkretnego, pozytywnego, aby mleczarstwo i hodowla bydła mogły się przyczynić do ograniczania wpływu rolnictwa na środowisko – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. 
Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

2023-04-11

Przemoc wobec kobiet w ciąży ma więcej konsekwencji niż myślimy

Niestety, przemoc domowa względem kobiet to wcale nie rzadkość. Może przybierać różną postać - od agresji fizycznej, przez seksualną, po dręczenie psychiczne. Jeśli poddana jest jej kobieta w ciąży, konsekwencje dotyczą nie tylko jej, ale i rozwijającego się zarodka i płodu. A szkodliwa jest wszelka przemoc: i ta fizyczna, i psychiczna, i seksualna, i ekonomiczna. Dowiedz się więcej.
Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

2023-04-11

Kultura jazdy samochodem – co trzeba wiedzieć?

Poruszanie się samochodem po drodze wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego stosowania się do przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. Kierowcy często zapominają o tym, że nie są sami na drodze i nie stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz życzliwości i uprzejmości.
Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

2023-04-10

Pracodawcy z nowymi licznymi obowiązkami dotyczącymi pracy zdalnej

Polacy polubili pracę zdalną. Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, ponad 41 proc. pracowników w wieku 34–44 lata twierdzi, że praca wykonywana z domu ułatwia im funkcjonowanie. Blisko 39 proc. badanych Polaków przyznaje, że ułatwia ona bycie pracującym rodzicem. Wchodzące właśnie w życie zmiany w Kodeksie pracy uregulują kwestię pracy zdalnej, wprowadzając jednocześnie szereg obowiązków po stronie pracodawcy i pracownika.
Nie wystarczy odpowiednie menu

2023-04-10

Nie wystarczy odpowiednie menu

Zjedzenie dosłownie szczypty mąki żytniej czy pszennej wystarczy, by osoba cierpiąca na celiakię doznała przykrych dolegliwości. Jeśli przy wielkanocnym stole ma zasiąść gość, który musi być na diecie bezglutenowej, warto wiedzieć, że ważne jest nie tylko skomponowanie menu bez glutenu, ale i zadbanie, by potrawy z niego nie sąsiadowały bezpośrednio z tymi z glutenem. Dowiedz się więcej.
Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

2023-04-04

Polacy częściej szukają wakacji poza sezonem

Im więcej informacji o recesji i inflacji, tym większe zainteresowanie podróżami zagranicznymi – taki przewrotny wniosek można wysnuć z raportu Polskiej Izby Turystyki i multiagentów: Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl. Z analizy rezerwacji w sezonie zimowym wynika, że popyt na wyjazdy nie osłabł nawet mimo wzrostu kosztów podróżowania, który oscyluje wokół stopy inflacji. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach także nie spodziewają się spowolnienia w sprzedaży, co najwyżej Polacy częściej będą szukać atrakcyjnych cenowo okazji poza sezonem.
Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

2023-04-03

Czy kryzys gospodarczy odbił się na polskim rynku pracy?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia w 2022 roku. Wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniósł 5,2% (wobec 5,4% w grudniu 2021 r.). Kryzys gospodarczy wywarł jednak znaczący wpływ na nastroje panujące wśród pracowników. Ponadto jego konsekwencje mogą mocno dać się we znaki Polakom w 2023 roku. Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy?
Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

2023-04-02

Rok po zmianie systemu rozliczeń fotowoltaika wciąż na fali wzrostowej

W kwietniu br. minie rok, odkąd zmieniły się zasady rozliczania nowych prosumentów za energię z przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekazywaną do sieci i z niej pobieraną. – Sytuacja cenowa i geopolityczna powodują, że mimo zmiany tego systemu rozliczeń odbiorcy wciąż sięgają po fotowoltaikę – mówi Dominika Taranko, dyrektorka Forum Energii i Klimatu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, firmy i inwestorów indywidualnych do takich inwestycji skłania niestabilna sytuacja na rynku energii i rosnące ceny prądu. Coraz większym problemem jest jednak niewystarczająca przepustowość krajowych sieci elektroenergetycznych, a w efekcie – rosnąca liczba decyzji odmownych dotyczących przyłączenia do nich instalacji PV.